Ga naar de inhoud

Over deze site

Ondanks dat er tegenwoordig weinig tot geen demonstraties meer zijn, blijft deze site in de lucht!

Dit is de site waar men bijna alle data en informatie over de komende betogingen, acties, demonstraties, manifestaties, optochten, bordenacties en wandelingen kunt vinden.

Mits deze natuurlijk zijn gemeld!

De meldingen kunnen worden gestuurd op het volgende e-mailadres:

melding@betogingen.nl

Alle meldingen die niets met demonstraties, protesten, betogingen en degelijke hebben te maken, zoals bijvoorbeeld reclames, worden zonder meer verwijderd!

All reports that have nothing to do with demonstrations, protests, and the like, such as advertisements, will be deleted immediately!

Wijzigingen zijn ten alle tijden voorbehouden. De verantwoording van het vermelde op de site Betogingen rust bij de organisatoren!

Een betoging of demonstratie is een verzameling mensen die bij elkaar gekomen zijn om iets te bepleiten, in de meeste gevallen om ergens tegen te protesteren. Demonstraties zijn een actiemiddel, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaalde zaak en waarbij wordt geprobeerd aan te tonen dat er onder de bevolking een groot draagvlak is voor het doel van de demonstratie. Ze vormen een alternatief voor de gebruikelijke bestuurlijke en democratische wegen om invloed op de besluitvorming uit te oefenen.
Meer op Wikipedia (NL)