Ga naar de inhoud

Aanmelden Betoging/Demonstratie e.d.

Alle meldingen die niets met demonstraties, protesten, betogingen en degelijke hebben te maken, zoals bijvoorbeeld reclames, worden zonder meer verwijderd!

All reports that have nothing to do with demonstrations, protests, and the like, such as advertisements, will be deleted immediately!