Naar de inhoud springen

Rechtszaak tegen Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers – Den Haag

11 oktober 2022 - 09:30
Den Haag

Update! Collectieve rechtszaak “Stemmen onder voorwaarden” 6 september jl. tegen Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers is verplaats naar 11 oktober a.s.

Op 6 september jl. was er een rolzitting ingepland bij rechtbank Den Haag, waarin voor de eerste keer gedaagden Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers worden geconfronteerd in de rechtbank met onze stelling dat zij geen plaats mogen hebben in het landsbestuur.

De landsadvocaat “van Pelsrijcken” heeft verzocht tot uitstel met de hoop op nietigverklaring van de rechtszaak. De rolzitting is nu verplaatst naar 11 oktober a.s. (Zie bijlage: brief rechtbank).

Overigens is de deurwaarder die de dagvaarding betekent persoonlijk heeft afgeleverd aan Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers met intimidatie thuis bezocht door de politie, waarin hij tekst en uitleg moest geven waarom hij als deurwaarder de dagvaarding had afgeleverd… Dit is extreem bizar aangezien een deurwaarder vanuit zijn beroep bevoegd is om een dagvaarding af te leveren (Zie bijlage: email deurwaarder). Zonder dagvaarding kan er namelijk geen eerlijke gerechtelijke procedure gestart worden.

Zie hieronder zijn bericht hierover aan mij.

De landsadvocaat “van Pelsrijcken” heeft verzocht tot uitstel met de hoop op nietigverklaring van de rechtszaak. De rolzitting is nu verplaatst naar 11 oktober a.s.

Hieronder volgt de tekst van de vorige mail als achtergrond:

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers zijn in persona (civiel) gedagvaard, de rolzitting vond op 6 september j.l. plaats (link dagvaarding) bij de kanton-rechtbank Den Haag. Alle grond voor een Civiele procedure waarin elk van hen persoonlijk wordt aangesproken, de rechter krijgt onze voorwaarden onder ogen waar gedaagden sinds “1 oktober 2021” kennis van moeten hebben en komt de kernkwestie aan bod dat het afgeven van de Stem d.m.v. een volmacht een zuiver Civiel handelen betreft conform Art. 3.61 BW. Dat is een unieke rechtsvraag waar de rechter zich in alle eerbied over mag uitspreken. Het gaat ons allen aan dat de wetten van de Nederlandse rechtsstaat middels de rechtspraak ons blijvend beschermen conform de vereisten zoals de Wet Algemene bepalingen stelt, in bijzonder art 11, 13 en 13a., link bijlage WAB.

Waarom een civielrechtelijke procedure? Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers heten als rechtspersonen via het bestuursrecht onschendbaar te zijn, een bestuursrechter is daarom als een slager die zijn eigen vlees keurt en dus nooit afkeurt. In het strafrecht bezien de Officieren van Justitie aanklachten op een zodanige wijze dat landverraders hun verdiende strafrechtelijke vervolging conform art. 93 , art. 94 Strafrecht alsnog ontlopen. Het Rijk onder vreemde heerschappij brengen of de regeringsvorm onwettig veranderen is een zwaar misdrijf wat terdege afgestraft zou moeten worden met levenslange opsluiting! Anton Mussert (NSB) is in 1946 ter dood veroordeeld wegens dezelfde strafbare feiten. Klaus Schwab erkent openlijk er trots op te zijn dat middels het ‘World Economic Young Global Leaders program’ de meeste regeringen zijn “geïnfiltreerd” (Zie link) .“Onze” Nederlandse Regering neemt net zo goed deel aan dit kwalijke programma, wat inhoudt dat deze illegale staatgreep verder uitrolt met actieve medewerking van de Nederlandse volksvertegenwoordigers en de hoge ambtenaren op ministeries die de deuren bij Klaus Schwab in DAVOS platlopen.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers hebben onze voorwaarden diepgaand geschonden!

‘Bilderberg, World Economic Forum (‘The Great Reset’) en WHO buiten de orde plaatsen
Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden
Culturele tradities beschermen (o.a. de Nederlandse boerenstand)
Discriminatie op de woningmarkt beëindigen
Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’)
Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU)
Spoedwet afschaffen
Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten
Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen

Daar mogen zij zich nu voor verantwoorden.
Het neerleggen van de eisen in onze Dagvaarding is een bijzondere kennisneming voor de rechter, gedaagden mogen in rechte trachten te verklaren hoezeer zij vanaf de 1 oktober 2021 van de gestelde voorwaarden in het document Stemmen onder Voorwaarden kennis hebben genomen.

Het is nu aan ons om een welgelukte aanslag van Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers op onze vrijheid te verhinderen!

De komende uitspraak hierop zal hoe dan ook een grote doorwerking voor ieder van ons kunnen hebben en dat geldt uiteindelijk voor het gehele Nederlandse volk en ieder ander die hier verblijft!

Wat vrijwel elke politicus mag vrezen: Volmacht van de Stem is conform Art. 3.61 BW
Als de rechter erkent in deze procedure dat het afgeven van de Stempas het afgeven is van de volmacht conform Art. 3.61 BW, zal dat een enorme ‘game-changer’ zijn voor iedereen. De Nederlandse bevolking kan dan voortaan zelf voorwaardelijk het regeerakkoord bepalen om het beleid wat mensen en burgerrechten respecteert te realiseren. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn dan niet langer koersbepalend maar wij hebben onze vinger in de bestuurspap! Echte democratie dus, waarin eindelijk de bevolking regeert, waar niemand overheerst en de volksvertegenwoordigers voortaan professionals zijn die geheel ten dienste staan vanuit ons gezag, de huidige loopjongens/loopmeisjes van de globalistische plannenmakers mogen hun biezen pakken!

 

Deelname aan de actie Stemmen Onder Voorwaarden is nog tijdelijk mogelijk

 

Ben je het eens met onze voorwaarden en wil je ook dat onze democratie en rechtstaat hersteld wordt? Doe je nog niet mee als belanghebbende en wil je deze collectieve actie steunen, teken dan in meld je dan aan voor dit ‘collectieve masterplan’ om met ons deze landverraders te stoppen!

Samen staan we sterk om de World Economic Forum dictatuur van Rutte 4 te beëindigen!

Zie collectieve actie Stemmen onder voorwaarden:
Stemmen onder voorwaarden (bondoverheidszaken.nl)

aat met de Bond de Rechtspraak warmdraaien voor het volk!

Wij kunnen jouw steun hard gebruiken om samen een vuist te maken die het kaartenhuis van de ongekozen macht-graaiers doet instorten.

Update: Rechtszaak voorlopige getuigenverhoor Marion Koopmans, uitspraak rechtbank 29 september a.s.

Zie videoverslag zitting Marion Koopmans 27 juli jl. https://commonsensetv.nl/hoorzitting-marion-koopmans/